Lene Knudsen - Kurser, foredrag og undervisning, Børn og motorik

Kurser, foredrag og undervisning

Lene Knudsen - Kurser, foredrag og undervisning, Børn og motorik

Kurser, foredrag og undervisning

Foredrag og kurser


Jeg holder kursus, foredrag og oplæg om børns motoriske udvikling. Har gennem mange år beskæftiget mig med dette vigtige emne, og været tilknyttet forskellige projekter. Når man understøtter barnets grundlæggende sanser, giver det bedre trivsel for barnet og omgivelserne. Derfor er dette emne utroligt vigtigt.

Skræddersyede kurser
Jeg skræddersyr gerne et kursus til jer, I skal bare spørge jer selv om følgende:
•  Hvilke emne vi I gerne have jeg fortæller om?
•  Hvad vi I gerne have ud af det?
•  Hvor mange timer er der til rådighed?
•  Har I erfaringer eller udfordringer som ønskes belyst?

Prisen afhænger af  jeres svar på ovenstående.

Foredrag


Ønsker I at få mere viden om børns motoriske udvikling, kan I ved 3-6 timers foredrag blive lidt klogere, og få redskaber til at ændre jeres hverdag med børnene. Ændringer der gør det sjovere at gå på arbejdet, og sjovere for børnene at være sammen med jer.

Hvis I ønsker at vide mere om børn med særlige behov
Uanset hvilke udfordringer barnet har, er det muligt at skabe bedre trivsel med motorisk træning. Jeg har stor viden om alle typer børn, såsom:
•  Præmatur børn
•  Særlig sensitive/signalstærke børn
•  Diagnose børn
•  Børn med generelle trivselsproblemer

Kontakt mig, så vi i fællesskab kan finde den bedste model til jer.

Personalemøde – temadage


Velegnet til forældremøde, hvis I som institutionspersonale syntes, at det er svært at viderebringe viden om børns motorik. Jeg tager afsæt i den grundmotoriske teori (Brodersen/Pedersen):

•  Hvordan kan forældre give deres barn de bedste forudsætninger for udvikling og læring
•  Hvordan kan barnet understøttes i de sociale relationer til andre børn
•  Hvordan kan man få barnet til at koncentrere sig bedre?

Børns motoriske udvikling er mit speciale
Jeg formidler min viden på et niveau og med et sprogbrug, hvor alle kan følge med. Mit mål er, at alle deltagere går hjem med mange nye ideer og større forståelse for barnets motorisk udvikling. Udviklingen kommer ikke altid af sig selv, men det er altid muligt at gøre en forskel, som vil bidrage til udvikling og bedre trivsel.

Undervisning i mødre- og fædregrupper


Jeg kan tilbyde et anderledes mødre-/fædregruppe træf, hvor jeg underviser forældre og børn fra 0-12 måneder. Børnene skal helst være jævnaldrene, men det er ikke et krav.

I får en time med sjove lege og inspiration til at styrke jeres børns motoriske udvikling, til glæde for både børn og voksne. Lad os igen finde begejstringen frem ved at lege. Det skal være sjovt at være både baby og forældre, derfor lægger jeg op til at alle er aktive i løbet af timen. Samtidig får I lidt teori om, hvorfor og hvordan babyer skal stimuleres, så I kan stimulere deres motoriske udvikling.

Jeg kommer også gerne ud til specialgrupper. Det kan være præmaturgrupper, sårbare børn eller andre med behovet. I skal sørge for et sted hvor vi kan være. Det behøver ikke være en gymnastiksal, det kan sagens være en stue.

For 5 deltagere koster én time 900 kr.
Hvis I er flere ændrer prisen sig, og bor I uden for København kommer kørsel oveni.

Ring gerne til mig hvis I er blevet nysgerrige.


AKL - Kontakt content

Kontakt mig for at høre hvordan kan jeg hjælpe dig

Kontakt mig her

Primære sanser

De primære sanser

De primære sanser danner fundamentet for den motoriske udvikling, hvis de altså er velstimulerede. Derfor er det meget vigtig, at du stimulerer og leger med dit barn, fra det er nyfødt.

De primære sanser er labyrintsansen, taktilsansen og kinæstesisansen. Disse sanser vil i en naturlig rækkefølge sætte gang i en række reflekser, der får det lille barn fra liggende til stående stilling.

Dette sker helt af sig selv hos mange børn, men af forskellige årsager skal nogle børn have en hjælpende hånd – via den rette stimulering. Ingen kan gøre for, at de har vanskeligheder med sanseintegrationen, men man kan gøre noget ved det. Jo før jo bedre!

Barnets grundmotorik udvikles inden for de første 18 måneder. Derefter skal de voksne sørge for at stimulere barnet dagligt, så barnet kan udvikle sig og forfine kropsfornemmelsen. Nedenfor er en kort gennemgang af de primære sanser. Jeg håber, at det vil give et billede af sansemotorik og skabe en fornemmelse af, om dit barn kan have gavn af stimulering.

Hovedbalancesansen – Labyrintsansen

Hovedbalancesansen er en af vores vigtigste sanser, som i samarbejde med synet, følesansen og muskel-ledsansen hjælper os med at holde balancen og orientere os i forhold til omgivelserne.

Når vi har en velstimuleret hovedbalancesans, vil øjnene have lettere ved at fokusere på et bestemt punkt. En evne som specielt er vigtig for børn når de skal lære at læse i skolen, evnen vil her hjælpe barnet til at fokusere på bogstaverne og skabe mening i det de læser.

Når hovedbalancesansen har optimale forhold, kan barnet bevæge/dreje hovedet i alle retninger – mange gange om dagen uden at blive utilpas. Dette gælder selv nyfødte børn. Børn bør gynge, svinge, trille, slå kolbøtter og snurre i deres lege, for at stimulere hovedbalancesansen. Hvis et barn ikke kan lære at cykle, kan det være tegn på, at denne sans er understimuleret.

Som udgangspunkt skal alle mennesker kunne dreje fem gange rundt om sig selv uden at blive svimle. (Prøv engang; stå op og drej 5 gange rundt om dig selv. Kan du ikke dreje rundt uden at blive svimmel, bør du træne denne sans).

Symptomer på understimuleret hovedbalancesans kan være, at barnet:
•  græder ved skift af stilling, dette gælder også nyfødte
•  har svært ved at løfte hovedet i maveliggende stilling
•  ikke bryder sig om at blive tumlet med eller gynget
•  ikke kan koncentrere sig og sidde stille
•  har upræcise bevægelser, virker klodset og støder ind i ting
•  bliver køresyg
•  har svært ved aktiviteter som kræver god balance, som f.eks. at cykle
•  har dårlige øjenbevægelser, og problemer med at læse og skrive
•  har udfordringer med sociale relationer

Aktiviteter, der stimulerer hovedbalancesansen:
•  dans rundt med dit barn
•  benyt redskaber der kan gynge og/eller svinge
•  slå kolbøtter og vejrmøller
•  tril og lav tumlelege med det lille barn
•  lege hvor hovedet hænger nedad
•  balancer med genstande i hånden eller på hovedet
•  lad det større barn trille på forskellige underlag, meget gerne i naturen
•  inspirer til lege hvor balance indgår, f.eks. at kravle op og hoppe ned

Motorisk vejledning - koncentration

Følesansen – Taktilsansen

Følesansen er den første færdigudviklede sans, den udvikles allerede i fosterets 6 uge. Den består af en masse receptorer – som sidder i hud, slimhinder (øjne, mund og næse) og vores indvolde – og registrerer alle typer af berøring. Alt fra vinden der strejfer din kind, til dansepartneren som træder dig over foden.

Huden er vores største sanseorgan. Her aktiveres følesansen blandt andet ved berøring eller temperaturforskelle, og sender derefter impulser til hjernen som registrerer følelsen. Følesansen giver altså kroppen information om omgivelserne, den fortæller om vi rører ved noget eller bliver rørt ved, og hjælper os med at fornemme omgivelserne. På den måde forberedes kroppen på sanseindtrykket.

Symptomer på understimuleret følesans kan være, at barnet:
•  har svært ved at finde ro ved amning
•  har dårligt søvnmønster; ”sjatsover”
•  sover uroligt og vågner hurtigt, med for lang puttetid
•  ikke vil ligge på maven
•  leger helst alene eller højst med en anden
•  skubber, slår, bider eller skriger af andre børn
•  ikke har lyst til at være alt for tæt
•  kun vil kramme når det selv bestemmer tempoet
•  har problemer med vaskemærker og sømme i tøjet
•  ikke bryder sig om at få fedtede fingre
•  ikke går barfodet
•  er kræsen og fravælger mad med særlig konsistens
•  hader brusebad og hårvask
•  ikke kan lide at få klippet negle og børstet tænder
•  har det svært med sociale relationer
•  har lavt selvværd

Aktiviteter der stimulerer følesansen:
•  hud-til-hud kontakt
•  massage af alle former på den bare hud
•  en tur i svømmehallen eller badekarret
•  frottering
•  sanselege, hvor barnet har hænder og eller fødder på forskellige materialer
•  fodbad, gerne fod-spa-bad

Motorik - stimuler dit barns følesans med massage

Muskel-ledsansen – Kinæstesisansen

Denne sans sidder omkring alle vores led, muskler og sener, og fortæller hjernen hvor arme og ben er i forhold til den øvrige del af kroppen. Denne sans sørger for at koordinere vores bevægelser.

Når du skal op ad en bakke, vil hjernen sende den korrekte information ud i kroppen, så du sætter fødderne korrekt, bruger den optimale muskelspænding og bøjer leddene i præcis den rette vinkel. Du kender situationen, hvor du skal løfte en genstand og enten bruger for mange kræfter, fordi du tror genstanden er meget tungere, eller det modsatte hvor du bruger for få kræfter.

Muskel-ledsansen er afhængig af de to ovenstående sanser. Hvis ikke føle- og labyrintsansen er velstimuleret, vil muskel-ledsansen afsløre det i kraft af upræcise og ukoordinerede bevægelser.

Symptomer på understimuleret muskel-ledsans kan være, at barnet:
•  har upræcise bevægelser
•  virker klodset, går ofte ind i ting og vælter ting
•  kan have mange blå mærker på specielt skinneben
•  hurtigt bliver træt ved fysisk aktivitet og har behov for pauser
•  ikke spiser så pænt
•  enten holder for fast eller for slapt på genstande
•  kan virke tung, som en sæk kartofler
•  er senere motorisk udviklet end jævnaldrende
•  ikke har stor lyst til at prøve nye ting
•  løber og hopper med tunge fødder

Aktiviteter der stimulerer sansen:
•  leg i naturen
•  ud at lege på ujævne underlag
•  klatre, krybe, kravle, hoppe, balancegang osv.
•  skubbe- og trækkelege
•  kravl på væltede træstammer, også når de er våde
•  brydelege

Motorik for skolebørn, motorisk afklaring, uroligt barn
Share

Kranio-sakral terapeut - Afspændingspædagog - motorikvejleder

Priser

Priser

Kranio-sakral terapi


For spædbørn, 45 minutter – 500 kr.  (Pr. 1 maj 550 kr.)
For børn 1-15 år, 45 minutter – 550 kr.  (Pr. 1 maj 600 kr.)
For voksne, 55 minutter – 700 kr.  (Pr. 1 maj 750 kr.)

Afspændingsbehandling


For voksne, 55 minutter – 750 kr.
For voksne, 90 minutter – 1.000 kr.

Motorik


Motorisk afklaring – 3.100 kr.

Samlet oversigt over sansemotorisk forløb:
•  En indledende telefonsamtale, hvor barnets problematik kortlægges
•  Spørgeskema returneres udfyldt senest to dage før test
•  Sansemotorisk test á 1½ times varighed
•  Skriftligt træningsprogram sendes til jer
•  Første opfølgning 14 dage efter test – 1 time
•  Eventuelle ændringer af træningen sendes skriftligt
•  Afsluttende opfølgning à 1 times varighed
•  Spørgsmål undervejs i forløbet pr. mail eller telefonisk

Sansemotorisk test og de to opfølgninger er et samlet forløb, som skal være afviklet inden for 4 måneder fra testdato for at være inkluderet i prisen.
Læs mere om motorisk afklaring her …

Løbende opfølgninger efter endt forløb koster 850 kr. pr. mødegang à 1 times varighed.

En mere fyldestgørende skriftlig rapport af den sansemotoriske afklaring kan laves for 1.200 kr.

Ergonomi


Rådgivning, 1 time – 850 kr.

Jeg laver også kurser, foredrag og undervisning
til både private, grupper og firmaer

Læs mere her

Kranio-sakral terapeut, afspændingspædagog og motorikvejleder

Kontakt

Kranio-sakral terapeut, afspændingspædagog og motorikvejleder

Ring til mig

Tidsbestilling mandag-fredag kl. 8-17.
Indtal navn og nummer, hvis du får fat i min telefonsvarer, så ringer jeg tilbage.

Mobil 23 64 74 10

Skriv til mig

Du er altid velkommen til at kontakte mig
for en uforpligtende samtale.
Skriv en mail til mig,
så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Skriv til mig her

Her finder du mig

Det Færøske Hus
Vesterbrogade 17A, 1. sal
1620 København V
CVR nr. 26486041

Åbn Google Maps


Ergonomi

Ergonomi. Rådgiver om indretning af arbejdsplads

Ergonomi

Jeg rådgiver i ergonomi, om indretning af arbejdspladser og fysisk arbejdsmiljø, og kan skabe en individuelt tilrettet arbejdsplads som understøtter gode vaner, samt vejlede til mere hensigtmæssige rutiner for den enkelte medarbejder. Et tiltag som vil bidrage til et sundere arbejdsliv og glade medarbejdere.

I store dele af det moderne arbejdsliv udføres arbejdet med ensidigt gentagne belastninger. I kontormiljøet sidder man foran skærmen eller skærmene og udfører de samme små bevægelser dag ud og dag ind, hvilket giver belastningsskader. Det er ikke nødvendigt at have tunge løft for at pådrage sig skader.

Mine ydelser kan afhjælpe utilsigtede arbejdsbelastninger og øge medarbejdernes velvære og trivsel. Indretning af en arbejdsplads indebærer en individuel gennemgang af medarbejderens arbejdsstation. Jeg etablerer en kropsvenlig og ergonomisk korrekt arbejdsplads med henvisning til specifik brug af arbejdsredskaberne.

Hvis medarbejderne har behov, vil jeg ligeledes rådgive i konkrete øvelser, der skal afhjælpe eller forebygge arbejdsbelastninger. Der udarbejdes en kort rapport for rådgivningen som dokumentation i forhold til Arbejdsmiljøtilsynet.

Kontakt mig og få mere at vide om hvordan jeg kan hjælpe dig eller dine medarbejdere.

Prisen for 1 time er 800 kr. ekskl. moms

Arbejdsstillinger - husk pauser og den stående arbejdsstilling
Share
Ergonomi korrekt sidestilling ved kontorbord

Styrk dit barns motorik og koncentration, Børn og motorik

Motorik

Styrk dit barns motorik og koncentration, Børn og motorik

Motorik for børn

Det gode børneliv og trivsel, er noget jeg kan hjælpe dit barn med. Jeg har arbejdet med mange typer af børn og familier, i forskellige sammenhænge. Og er endnu ikke stødt på et barn, der ikke kom i bedre trivsel med øget koncentrationsevne efter et forløb hos mig.

Motorik handler ikke kun om at kunne hoppe, danse, kravle, snurre og løbe. Det handler om generel trivsel. God motorik er en forudsætning for barnets evne til at koncentrere sig, indgå i sociale relationer og kunne aflæse de sociale koder. Kan dit barn koncentrere sig? Kan dit barn skrue op og ned for aktivitetsniveauet? Er dit barn skoleparat?

Jeg kan udarbejde en motorisk afklaring af dit barn, men du skal sørge for den motoriske stimulation i hverdagen. Uden stimulation ingen resultat. Et forløb hos mig, giver hjemmearbejde til dig.

Jeg træner aldrig det, barnet ikke kan, men søger efter årsagen til problemet. Ved grundtesten leder jeg efter barnets sansemotoriske forudsætninger for udvikling. Hvis din mavefornemmelse fortæller dig, at noget er galt med dit barn så kontakt mig.

Lene Knudsen har stor erfaring med børn som har trivselsproblemer. Kranio-sakral terapi for babyer med kolik, søvnbesvær og ammeproblemer

Sansemotorisk afklaring

En sansemotorisk afklaring med efterfølgende daglig stimulering er en let, kærlig og håndgribelig måde at give dit barn en sjovere og mere lærerig dagligdag.

Jeg har mange års erfaring med:
•  Præmaturbørn i alle aldre
•  Adoptivbørn
•  Børn med diagnoser
•  Særligt sensitive børn
•  Signalstærke børn
•  Børn med generelle trivselsproblemer

Et sansemotorisk forløb
Den første kontakt foregår telefonisk. Den indledende samtale giver mig en fornemmelse af, om mit tilbud kan gavne dit barn. Jeg stiller en række spørgsmål, som belyser dit barns motoriske udfordringer. Dermed får jeg et overblik og et billede af dit barn, så jeg kan vurdere, om en motorisk test er det rette tilbud.

Sansemotorisk afklaring
Selve testen tager ca. 1½ time. Testen foregår i dagtimerne, da det er vigtigt, at barnet er frisk og veloplagt. Inden mødet skal du udfylde et spørgeskema, som jeg sender til dig. Spørgsmålene i skemaet handler om barnets liv fra tiden i mors mave og til nu: graviditet, fødsel, barnets trivsel og motoriske udvikling.

På baggrund af skemaet vil jeg stille nogle uddybende spørgsmål. Hvis barnet kan kommunikere med sprog, vil det ofte være spørgsmål direkte henvendt til barnet. Dernæst tester jeg barnets sanser, nogle få reflekser, der er tilknyttet sanser, muskler og led, finmotorik og grov motorik, den samlede balance og koordination. Barnet er iført ble eller shorts og undertrøje under testen.

Efter testen, som foregår i et legende forum, vil jeg fortælle om resultatet. Derefter viser jeg, hvordan den daglige stimulering med fordel kan foregå derhjemme. Du prøver selv dette, mens jeg instruerer. Træningsprogrammet bliver sendt til dig pr. mail. Det er også muligt at købe en skriftlig rapport, der kan være en hjælp, hvis du er i gang med et større udredningsforløb.

Træningen skal udføres dagligt i hjemmet. Beregn 30-40 minutter – spredt over hele dagen i barnets vågne timer.

Første opfølgning
Opfølgning er ment som en slags ”serviceeftersyn”, der foregår ca. 14 dage efter testen. Her kan du stille spørgsmål og få finpudset træningen. Måske regulerer jeg stimulationen i forhold til, hvad der er opnået hjemme. Dette besøg er ingen eksamen. Du skal ikke komme og fremvise store resultater.

Afsluttende opfølgning
Efter 8-10 uger er der en afsluttende opfølgning, hvor du og barnet igen kommer til mig. Her taler vi om hvilke forandringer, I har oplevet gennem forløbet. Jeg vil teste enkelte elementer igen og vurdere resultatet. Træningen bliver ændret, så den er tilpasset den nye udvikling.

Barnet vil ikke være færdigtrænet efter dette forløb, men du vil opleve en forandring. Hvis træningen er blevet udført dagligt, vil der være mange forandringer. Hvor længe og hvor meget træning og stimulation dit barn skal have er ikke til at sige. Det vil tiden vise. Generelt opfordrer jeg familien til at komme tilbage med jævne mellemrum, så jeg kan følge udviklingen og justere træningen.

Samlet oversigt over sansemotorisk forløb:
•  En indledende telefonsamtale, hvor barnets problematik kortlægges
•  Spørgeskema returneres udfyldt senest to dage før test
•  Sansemotorisk test á 1½ times varighed
•  Skriftligt træningsprogram sendes til jer
•  Første opfølgning 14 dage efter test – 1 time
•  Eventuelle ændringer af træningen sendes skriftligt
•  Afsluttende opfølgning à 1 times varighed
•  Spørgsmål undervejs i forløbet pr. mail eller telefonisk

Samlet pris: 3.100 kr.
Sansemotorisk test og de to opfølgninger er et samlet forløb, som skal være afviklet inden for 4 måneder fra testdato for at være inkluderet i prisen.

En mere fyldestgørende skriftlig rapport af den sansemotoriske afklaring kan laves for 1.200 kr.

Løbende opfølgninger efter endt forløb koster 850 kr. pr. mødegang à en times varighed.

Share

Afspændings terapeut, Afspændingsterapi, afspændingsbehandling

Afspændingsterapi

Afspændings terapeut, Afspændingsterapi, afspændingsbehandling

Afspændingsterapi

Jeg har behandlet siden 1989, og har stor erfaring med afspænding af kroppen. Den blide afspænding bearbejder din krop og får den til at slappe af. Giv dig selv en times afspændingsterapi, og oplev hvor dejligt det føles når du bagefter kan trække vejret frit.

Afspændingsterapi er for dig som gerne vil bearbejde din stress, spændingshovedpine, søvnløshed, diffuse smerter, mental træthed eller sportsskade. Det er en behandlingsform som lindrer mange belastningsskader og spændte muskler, men som også kan anbefales som rent velvære og afspænding.

Livet igennem belaster vi kroppen, og til tider overbelaster eller beskadiger vi kroppen. Når du udsætter muskler, ledbånd, kredsløb og led for ensformige eller gentagne overbelastninger vil det ofte medføre muskelspændinger og måske muskel- og ledsmerte. Kontoransatte udfører ensformigt gentagende arbejde – jeg sammenligner det moderne kontormiljø med arbejdet ved samlebånd. Det giver for rigtig mange mennesker belastningsskader og smerter, f.eks. musearm, spændinger i nakke og skuldre samt hovedpine.

Hvis kroppen gennem længere tid udsættes for fejlbelastning og nedsat funktionsevne, kan det blandt andet medføre:
•  hovedpine
•  migræne
•  koncentrationsbesvær
•  smerter i nakke, ryg og lænd
•  skæren tænder
•  søvnproblemer
•  diffuse mavesmerter
•  træthed og manglende energi
•  sportsskader

Husk at kroppen har brug for variation af fysisk aktivitet og hvile.

Pris for 55 minutter –  700 kr.
Pris for 90 minutter – 950 kr.

Afspændingsterapi kan anbefales til afslapning og ren velvære
Share

Kranio sakral, Kranio-sakral terapi for babyer - få hjælp til kolik og ammeproblemer

Kranio-Sakral Terapi

Kranio sakral, Kranio-sakral terapi for babyer - få hjælp til kolik og ammeproblemer

Kranio-sakral terapi

Jeg har siden 2007 arbejdet som kranio-sakral terapeut og har behandlet spædbørn, babyer og børn i alle aldre. Ved denne behandlingsmetode benytter jeg meget blide tryk og bevægelser på kroppen.

Kranio-sakral terapi til spædbørn
Jeg kan hjælpe dig hvis din baby har kolik, er urolig, sover dårligt, græder meget eller har problemer med at amme. Din baby kan ikke være for lille, så hvis du føler at der er et eller andet galt, så kontakt mig og hør hvordan jeg kan hjælpe.
Læs mere her …

Kranio-sakral terapi til børnehavebørn og skolebørn
Desværre har mange større børn jævnligt hovedpine, søvnproblemer eller oplever muskelsmerter. Det kan også være, at de har svært ved at følge med i timerne. Du skal tage dit barns smerter alvorligt. Det gør jeg. Det er vigtigt, at barnet bliver afspændt og mærker ro og velvære i kroppen. Krop og psyke hænger nøje sammen.
Læs mere her …

Kranio-sakral terapi til voksne
Jeg behandler typisk voksne med piskesmæld, hjernerystelse, stress med mere. Du vil i løbet af første behandling mærke ro i kroppen og fornemme, at du på ny kan trække vejret dybt. Du vil opleve, at der kommer liv i kroppen, og at din trivsel bliver bedre. De fleste voksne har behov for flere behandlinger, før gamle symptomer er væk.
Læs mere her …

Kranio-sakral behandling - mange års erfaring i behandling af spædbørn. Kranio-sakral terapi for babyer med kolik, søvnbesvær og ammeproblemer


Kranio-sakral terapi til spædbørn

Jeg har mange års erfaring med behandling af babyer og små børn. Med hænderne gives meget blide tryk og bevægelser, der afspænder muskler og bindevæv, så der kommer mere liv og bevægelighed i kroppen. Det giver ro i nervesystemet. Du vil kunne mærke resultatet efter få behandlinger.

Mange børn nyder behandlingen, som kan starte, når barnet er få dage gammelt. Det er afgørende, at barnet føler tryghed, derfor holder du barnet eller sidder lige ved siden af briksen, når jeg behandler. Medbring gerne yndlingslegetøjet.

Vent ikke med at se tiden an, men kontakt mig og hør hvordan jeg kan hjælpe dit lille vidunderlige barn. Tro på din mavefornemmelse – som forælder kender du barnet bedst.

Jeg kan hjælpe når dit barn:
•  ikke får søvn nok
•  har problemer med at amme
•  er uroligt og græder mere end andre børn
•  har symptomer på kolik
•  ikke vil ligge på maven, så hovedformen og krop er skæv
•  kun vil dreje hovedet til den ene side
•  har problemer med fordøjelsen
•  er født med sugekop

Pris 500 kr. pr. behandling. Varighed ca. 45 minutter.
Der gives som udgangspunkt ikke offentligt tilskud.

Kranio-sakral terapi til børnehave- og skolebørn

Børnehavebørn
Når der er tale om børnehavebørn, kan nogle af problemerne være ubehandlede skævheder fra fosterlivet eller fødslen. Disse bliver tydeligere i takt med, at barnet vokser og måske begynder at agere anderledes end jævnaldrende.

Problemerne kan vise sig som:
•  et mærkeligt løb
•  barnet kan virke stive i ét eller begge ben
•  besvær med at bevæge hovedet frit
•  dårlig balance
•  barnet klager over diffuse smerter
•  vanskeligheder med fordøjelsen
•  søvnbesvær m.m

Dit barn kan også havde været ude for et fald, der har bevirket et kraftigt slag på kroppen. Dette kan give skævheder i hele skelettet, som ikke er til at se med det blotte øje. Det er sådan med kroppen, at selv om vi har bearbejdet et traume mentalt, så husker musklerne. Efter et fald, vil slaget sidde i knogler, muskler og bindevæv længe efter faldet. Først når kroppen er blevet ”befriet” fra slaget, kan kroppen yde optimalt igen.

Jeg har behandlet børn, der har haft gips på. Efterfølgende har det været svært for dem at komme i gang med at benytte armen eller benet igen. Efter 1-2 behandlinger, hvor bindevæv og muskulatur er blevet bearbejdet, fungerer alt normalt igen.

Skolebørn
For skolebørn gælder for så vidt det samme som beskrevet ovenfor. En del børn kommer til mig på grund af koncentrationsbesvær. De bliver urolige i løbet af dagen, har svært ved at følge med i timerne og kan have svært ved at lære de sociale koder. Nogle af dem lider også af søvnbesvær eller skal bruge lang til at falde i søvn. Vi kalder disse symptomer for overbelastning.

Mange børn bekymrer sig langt mere end vi voksne tror. Bekymringer som f.eks. at morfar er syg, legekammeratens fugl er død, skolelæreren har fri og der er vikar de næste uger, det er tid til at bytte plads i klassen osv. Kan i barnets verden være et bjerg der skal bestiges, og som de skal have hjælp til.

Kroppen skal fungere optimalt, før hjernen kan tage ny læring til sig. Hvis det motoriske og psykiske grundlag ikke er i orden, kan vi ikke regne med, at barnet kan lære nye færdigheder.

Typisk starter jeg med et forløb på 4-5 behandlinger. Dette plejer at være nok. Når barnet så har mærket, hvordan kroppen og psyken fungerer, når det er optimalt, ved det også om der er behov for nye behandlinger.

De typiske årsager til, at skolebørnene kommer til mig er:
•  Faldulykker, f.eks. på trampolin, cykel, til fodbold eller parkour
•  Angst
•  Faglige udfordringer
•  At barnet er særligt sensitiv
•  Ondt i kroppen
•  Generel mistrivsel
•  Problemer med fordøjelsen
•  Lavt selvværd

Pris 550 kr. pr. behandling. Varighed ca. 45 minutter.
Der gives som udgangspunkt ikke offentligt tilskud.

Kranio-sakral terapi til voksne

Den helt ideelle behandlingsform hvis du har pådraget dig et whiplash, hjernerystelse, lider af migræne, kæbespændinger, akut opstået smerte, søvnløshed eller stress.

Når uheldet er ude
En ulykke kan medføre alvorlig skade på muskler og led. Et slag i hovedet, en forstuvet fod, et fald af hesten, skistyrt eller trafikuheld kan medføre alvorlige piskesmæld/whiplash-skader.

Nogle mennesker kan længe efter uheldet have mange smerter. Flere oplever forværring efter selv små belastninger. Behandlingen har en gavnlig effekt på dette. Det der fysisk sker er, at musklerne spændes, og bindevævet trækker sig sammen omkring musklerne. Det resulterer i begrænset bevægelighed og nedsat blodcirkulation, som kan give mange smerter.

Kranio-sakral terapi kan afhjælpe eller helt fjerne disse belastninger og lindre symptomerne, så din krop fungerer normalt igen.

Stress
Stress kan blive resultatet af ubehandlede traumer eller være et symptom på længerevarende overbelastning af mental karakter.

Stress i en kort periode er ikke farlig eller livstruende. Men den ubehandlede stress kan give uro i kroppen. Når uroen tager over, bliver din koncentration forstyrret, de sociale relationer bliver vanskeliggjort og der kommer måske angstanfald. De unødige spændinger kan behandles og begrænses, så du kan forsætte dit liv.

Behandlingsforløb
En voksen kræver generelt flere behandlinger end et barn. Da vi gennem livet har tillagt os uhensigtmæssige vaner, som skal ændres.

Pris 700 kr. pr. behandling. Varighed 55 minutter.
Der gives som udgangspunkt ikke offentligt tilskud.

Share

Det er hårdt for kroppen at have små børn,
forkæl dig selv med en afspændingsbehandling

Læs mere her