Sammenhængen mellem motorik og læring

Mennesker kan have lidelser og skavanker der er nemme at få øje på, som f.eks. en brækket arm, et sår på benet eller platfødder. Andre er ikke så iøjefaldende, det gælder f.eks. nogle af de problemer, der ligger til grund for indlærings- og adfærdsvanskeligheder. Nogle børn og unge har svært ved at lære eller opføre sig hensigtsmæssigt, og når dette er tilfældet kan en del af årsagen være mangelfuld sanseintegration/motorik i barnets hjerne.

Disse sanseintegrationsvanskeligheder er ikke umiddelbart så nemme at få øje på, og dog er disse problemer udbredt blandt børn over hele verden. Sanseintegrationsproblemer kan medføre indlæringsvanskeligheder hos børn der ellers ville være kvikke, og de kan være årsag til uhensigtsmæssig adfærd, også selvom børnenes familiemæssige forhold og sociale vilkår er gode.

Hos de fleste mennesker foregår Sanseintegrationen automatisk, og derfor er vi tilbøjelige til at regne det for selvfølgeligt, men for de børn hvor sanseintegrationen ikke integreres optimalt, kan det være med til at gøre den almindelige hverdag besværlig. Med større forståelse for sanseintegrative funktioner vil man i mange tilfælde kunne hjælpe børn over sådanne forstyrrelser og bidrage til, at de får en større livskvalitet.

For dem, som ikke er vant til at tænke på hjernen, som et styrende organ for alt aktivitet i krop og sjæl, vil jeg via min opgave prøve at redegøre for sammenhængen mellem indlærings- og adfærdsvanskeligheder hos børn i folkeskolen, med udgangspunkt i manglen på motoriske færdigheder og sanseintegrationsproblemer. I forlængelse af det vil opgaven prøve at vise de muligheder motoriske redskaber har til at styrke børns indlæringsevne…

Læs hele opgaven i pdf format, klik her

Opgave af Magnus Lünekilde Knudsen, 2014.