Lene Knudsen - Kurser og foredrag

Styrk fagligheden og få redskaber til at optimere børnegruppen mentalt og motorisk

Foredrag og kurserne vil tage udgangspunkt i sanseintegration, herunder de primære sanser, hjernen, nervesystemet, leg og samvær. Indholdet skræddersys efter jeres ønsker.

Hvorfor skal vi sætte fokus på sansestimulation?
Der er stor bevågenhed på børn i mistrivsel, men I må ikke glemme den store gruppe af børn der er i god trivsel, der skal forblive i trivsel. De skal til stadighed udfordres, så de kan indtage verden og bevare deres nysgerrighed. De skal udfordres sansemotorisk hver dag gennem betydningsfulde aktiviteter.

Eksempler på kurser og foredrag

  • Temadag/pædagogisk dag: Om børns sansemotoriske udvikling og de primære sanser, 3 – 7 timer.
  • Fyraftensmøder/personalemøde: F.eks. om børn i udsatte positioner, ca. 3 timer
  • Forældremøde: Leg og bevægelse som grundstenene for børns udvikling og læring, ca. 2 timer
  • Kursusforløb 2-6 dage: Grundkursus i grundmodellen om børns sansemotoriske udvikling

I vil få viden, inspiration og konkrete redskaber der kan bruges direkte i praksis.

Mulige emner
Gennemgang af de primære sanser. Følesans, labyrintsansen og kinæstisisansen.

Med den rette sansepåvirkning kan den voksne bl.a. regulerer barnets arousal, sociale kompetencer, barnets selvværd mm. Dette sker bl.a. gennem sansestimulering, da det påvirker hjernestammens opfattelse af sanseindtryk.

Det er nemlig muligt at ændre hjernens og kroppens måde at modtage og reagerer på sanseindtryk.

Andre muligheder er at gå i dybden med børnegrupper i udsatte positioner:
•  De overaktive børn /stille indadvendte børn
•  Børn der skal have støtte i de sociale relationer
•  Børn der onanerer urimelig meget eller er selvskadende på anden vis
•  Præmature børn
•  Børn der generelt skiller sig ud fra deres jævnaldrende

Med det sansemotoriske arbejde kan vi nå langt omkring. Det er vigtigt at fagpersonalet og forældre kan komme til at forstå hvorfor nogle børn handler uforstående. Ofte kan små tiltag ændre barnets adfærd.

Pris
Prisen afhænger af hvor mange deltager der kommer. Hvor i landet I befinder jer, og selvfølgelig hvilke type kursus/foredrag I ønsker jer.

Det siger mine kunder ...